ZGŁOŚ KANDYDATA DO NAGRODY REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA

Zgłoś swojego kandydata do Nagrody Veritatis Splendor!

Jeszcze tylko do 30 sierpnia można składać zgłoszenia do III edycji nagrody, która jest przyznawana za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami.

Nagroda Veritatis Splendor przyznawana jest przez Województwo Małopolskie osobom fizycznym lub prawnym, które swoją działalnością przyczyniają się do budowania płaszczyzn porozumienia dla różnych społeczeństw, dla otwartości na treści różnych kultur, na dialog międzyreligijny, na zwalczanie stereotypów, uprzedzeń i wrogości. Stanowi nie tylko upamiętnienie wybitnego Małopolanina – Jana Pawła II, którego niezbywalne zasługi w dziedzinie dialogu między kulturami zostały powszechnie docenione, ale także uznanie wyjątkowości historii i tradycji regionu, jakim jest Małopolska, ze świadomością wyzwań w przyszłości.

Wartość nagrody wynosi 450 000 zł, przy czym w danej edycji istnieje możliwość przyznania Nagrody maksymalnie czterem laureatom. Zgłoszenia konkursowe mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne lub inne podmioty prawa. Oceny zgłoszeń do Nagrody dokonuje Kapituła Nagrody, w której skład wchodzą przedstawiciele środowisk intelektualnych, społecznych i kultury.

Termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody upływa 30 sierpnia 2020 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Ogłoszenie kolejnej edycji Nagrody jest realizacją § 2 ust. 3 oraz § 3 ust. 4 Regulaminu przyznawania Nagrody Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor, przyjętego Uchwałą Nr XVI/207/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2019 rok.

Dotychczasowymi Laureatami Nagrody są siostra Rosemary Nyirumbe oraz ksiądz Mieczysław Puzewicz.

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.