ZGŁOŚ KANDYDATA DO NAGRODY REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA

VI edycja Nagrody Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor.

Do 31 sierpnia 2023 roku można zgłaszać kandydatów do szóstej edycji międzynarodowej Nagrody im. Jana Pawła II Veritatis Splendor. Nagroda Veritatis Splendor przyznawana jest przez Województwo Małopolskie osobom fizycznym lub prawnym, które swoją działalnością przyczyniają się do budowania płaszczyzn porozumienia dla różnych społeczeństw, dla otwartości na treści różnych kultur, na dialog międzyreligijny, na zwalczanie stereotypów, uprzedzeń i wrogości, a także wyróżniają się w służbie drugiemu człowiekowi.
Stanowi nie tylko upamiętnienie wybitnego Małopolanina – Jana Pawła II, którego niepodważalne zasługi w dziedzinie dialogu między kulturami zostały powszechnie docenione, ale także uznanie wyjątkowości historii i tradycji regionu, jakim jest Małopolska oraz podkreślenia jej tożsamości na arenie międzynarodowej.

Nagroda została ustanowiona również dla upamiętnienia Światowych Dni Młodzieży, które odbywały się w Krakowie w 2016 r.  Laureatką pierwszej edycji Nagrody Veritatis Splendor w 2016 roku została siostra Rosemary Nyirumbe. Należącą do Zgromadzenia Najświętszego Serca Pana Jezusa zakonnicę doceniono za niestrudzone krzewienie idei solidarności i sprawiedliwości społecznej, nauczanie dialogu i wzajemnego poszanowania.

Druga edycja Nagrody miała miejsce w 2018 roku. Jej Laureatem został ksiądz Mieczysław Puzewicz, doceniony za krzewienie idei solidarności i sprawiedliwości społecznej, naukę dialogu i wzajemnego poszanowania między ludźmi, które są wcielane w życie dzięki nieszablonowym projektom.

W 2020 roku Nagrodę otrzymał Szpital Uniwersytecki w Krakowie w szczególności za leczenie pacjentów z COVID-19 podczas pandemii jako szpital jednoimienny oraz równocześnie jako szpital „zwykły” co wiązało się z wielkim zaangażowaniem pracowników szpitala. Nagrodę w IV edycji Kapitała przyznała Towarzystwu Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakwie.Hospicjum św. Łazarza od 40 lat niesie wszechstronną i specjalistyczną pomoc nieuleczalnie chorym na ostatnim etapie ich życia.

W 2022 roku laureatami zostali: Dom św. Marcina dePorres w Fastowie, Caritas Archidiecezji Krakowskiej oraz Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Laureat lub Laureaci Nagrody wybierani są corocznie przez Kapitułę Nagrody Veritatis Splendor, a pula Nagród w danej edycji

wynosi 390 000 zł.

Termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody upływa 31 sierpnia 2023r.

Decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Miejsce składania : Za pośrednictwem poczty: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem „Nagroda Veritatis Splendor” lub osobiście na adres: Dziennik Podawczy, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem „Nagroda Veritatis Splendor”

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.