ZGŁOŚ KANDYDATA DO NAGRODY REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA

Ks. Mieczysław Puzewicz laureatem „Małopolskiego Nobla”

Krzewienie idei solidarności i sprawiedliwości społecznej, nauka dialogu i wzajemnego poszanowania między ludźmi, które są wcielane w życie dzięki nieszablonowym projektom – to dzięki tym dokonaniom drugim w historii laureatem wyjątkowej Nagrody Województwa Małopolskiego im. św. Jana Pawła II Veritatis Splendor został Ks. Mieczysław Puzewicz.

– Zarząd Województwa Małopolskiego postanowił przychylić się do zarekomendowanej przez kapitułę nagrody kandydatury i przyznać Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami w wymiarze kulturowym, społecznym, międzyreligijnym, ks. Mieczysławowi Puzewiczowi – ogłosił podczas poniedziałkowej sesji sejmiku województwa marszałek Jacek Krupa.

Jak podkreślił marszałek Małopolski, działalność księdza Mieczysława Puzewicza i jego praca doskonale korespondują z nauczaniem Jana Pawła II zawartym w encyklice Veritatis Splendor.

– Ksiądz Puzewicz na co dzień niestrudzenie krzewi ideę solidarności i sprawiedliwości społecznej, uczy dialogu i wzajemnego poszanowania. Jest inicjatorem programów na rzecz pomocy bezdomnym, więźniom, uchodźcom, dzieciom ulicy, młodocianym przestępcom, chorym psychicznie, młodzieży w schroniskach dla nieletnich – wylicza marszałek Krupa.

Jak zauważył z kolei Leszek Zegzda z zarządu województwa, swoją postawą ks. Mieczysław Puzewicz idealnie wypełnia też ideę „Małopolskiego Nobla”.

Od początku Nagrodę Veritatis Splendor otrzymują osoby otwarte na inne kultury, przezwyciężające stereotypy oraz działające na rzecz poznawania i współistnienia z drugim człowiekiem, szerzenia dialogu między kulturami. Życie i pontyfikat patrona nagrody – Ojca Świętego Jana Pawła II, Polaka i Małopolanina, jest najlepszym tego przykładem. To właśnie naszego Papieża określano mianem Człowieka Dialogu – bo był i dalej jest inspiracją oraz przykładem otwartości na różnorodność kultur, dialog międzyreligijny, zwalczanie stereotypów, uprzedzeń czy wrogości – podkreśla Leszek Zegzda z zarządu województwa, jeden z inicjatorów ustanowienia nagrody.

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska dodaje natomiast:

– Przyznanie Nagrody Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor w 40. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Apostolską ma dla nas w Małopolsce i w Krakowie szczególne znaczenie. To tu rozpoczęła się historia życia i posługi kapłańskiej naszego najwybitniejszego rodaka. Jan Paweł II zostawił po sobie w Małopolsce nie tylko wyraźne miejsca swojej obecności, ale przede wszystkim ogromne dziedzictwo wartości, na którym wychowało się całe pokolenie Polaków – mówi Urszula Nowogórska.

Przyjaciel osób „niewidocznych” i zapomnianych

„Ks. Mieczyslaw Puzewicz rozumiejąc głębokie znaczenie słowa „Solidarność” wyciąga pomocną dłoń do tych, których odrzucono i wykreślono ze społeczeństwa. Przywraca im wiarę w drugiego Człowieka. Budzi w nich to, co zostało im zabrane: człowieczeństwo i elementarną godność” – czytamy w laudacji, która została wygłoszona podczas wieczornej gali Nagrody Veritatis Splendor.

Ks. Mieczysław Puzewicz urodził się 7 stycznia 1960 roku w Świelubiu. Od 1977 r. był zaangażowany w działalność podziemną, czego konsekwencją było aresztowanie w maju 1980 r. Na początku lat 80-tych był współorganizatorem duszpasterstwa osób niepełnosprawnych w Lublinie („Siloe”). Od 2008 r. do dziś angażuje się w pomoc uchodźcom po wojnie w Gruzji – m.in. w przyjęcie 100 dzieci gruzińskich w Lublinie, wspieranie „lotnych szpitali”, pomocy medycznej w ośrodkach dla uchodźców w Gruzji. Jest też mentorem w programach dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego w Gruzji (Dolina Pankisi, Adżaria i Guria). Laureat Nagrody Veritatis Splendor to także inicjator programów pomocy bezdomnym, więźniom, uchodźcom, dzieciom ulicy, młodocianym przestępcom, chorym psychicznie, młodzieży w schroniskach dla nieletnich – m.in. w ramach kampanii „Budujcie Cywilizację Miłości”.

Ks. Puzewicz jest też organizatorem m.in. pomocy dla powodzian w Serbii, domu dla uchodźców w Brześciu (Białoruś), jadłodajni i ambulatorium dla bezdomnych w Lublinie. Był inicjatorem m.in. funduszu stypendialnego dla młodzieży z terenów powodziowych, pomocy dla uchodźców w obozach na terenie Kurdystanu czy pomysłodawcą akcji „Dar życia” – na rzecz przekazywania tkanek i narządów do przeszczepów.

Małopolski Nobel – nagroda dla ludzi dialogu

Nagroda Veritatis Splendor została ustanowiona w 2016 r. przez Samorząd Województwa Małopolskiego i jest przyznawana co 2 lata. U podstaw jej idei leży docenianie osób wyróżniających się szczególnymi zasługami na rzecz szerzenia dialogu w wymiarze kulturowym, społecznym i międzyreligijnym. Patronem Veritatis Splendor został Człowieka Dialogu – papież Jana Pawła II, którego życie i pontyfikat są wzorem otwartości na drugiego człowieka, różnorodność kultur, dialog międzyreligijny, zwalczanie stereotypów, uprzedzeń i wrogości. Nagrodę Veritatis Splendor ustanowiono też, aby upamiętnić Światowe Dni Młodzieży 2016 – czyli spotkanie młodych z całego świata, które w 1985 roku zainicjował papież Polak.

Zwycięzcę wyłania międzynarodowa kapituła nagrody. W jej skład wchodzą samorządowcy, duchowni, myśliciele, ludzie kultury i dobroczyńcy. Kandydat do nagrody powinien być osobą tolerancyjną, z szacunkiem traktującą odmienność kulturową jako wartość, a nie powód do wykluczenia. W swoich działaniach powinien kierować się bezinteresownością oraz wiedzą o wartościach i regułach respektowanych w różnych grupach kulturowych.

Pierwszą laureatką nagrody została w 2016 r. siostra Rosemary Nyirumbe – zakonnica z Ugandy, doceniona za niestrudzone krzewienie idei solidarności i sprawiedliwości społecznej, nauczanie dialogu i wzajemnego szacunku. S. Rosemary od 2012 r. prowadzi w Ugandzie szkołę dla ofiar tamtejszej wojny, głównie młodych dziewcząt. W miejscu stworzonym przez nią znajdują opiekę, bezpieczne schronienie, naukę, a przede wszystkim odzyskują poczucie własnej godności.

Realizatorem nagrody jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie – samorządowa jednostka kultury, której misją jest zachowanie i promowanie dziedzictwa, które pozostawił po sobie Ojciec Święty Jan Paweł II oraz dialog między religiami i kulturami.

Fot. UMWM

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.